نمازخانه:
نماز جماعت در دبستان عمار بن یاسر هر روز پس از اذان ظهر در دبستان برگزار می گردد که طی برنامه ریزی انجام شده هر روز یک کلاس به نمازخانه رفته و دانش آموزان نماز ظهر و عصر را به جماعت برپا می کنند.