سالن اجتماعات:
سالن اجتماعات دبستان عمار بن یاسر با بهره گیری از امکانات مختلفی نظیر ویدئو پروژکتور و سیستم صوتی مناسب جلسات و شورا های دبستان را در این سالن برگزار میکند.