اردو ها و بازدید های انجام شده

 

 

 

عنوان اردو یا بازدید

تاریخ برگزاری

شرکت کنندگان در اردو

سینما - فیلم شهر موشها

مهرماه 93

کلیه پایه ها

بازدید از موزه شهیدان اقبالی و انجام مراسم یوم الله 13 آبان(هفته دانش آموز)

 آبان ماه 93

 پایه ششم

شهر بازی- قلعه سحر آمیز

آذر ماه 93

پایه دوم

شهر بازی- قلعه سحر آمیز

دی ماه 93

پایه اول

موزه فناوری و علوم

دی ماه 93

پایه ششم

اردوی تفریحی - ورزشی استخر

پنجشنبه هر هفته

کلیه پایه ها

زیارت مرقد مطهر امام خمینی(ره)

بهمن 93

دانش آموزان بسیجی

زمین چمن

اسفند 93

پایه ششم

زمین چمن

اسفند 93

پایه پنجم

زمین چمن

اسفند 93

پایه چهارم

پارک ژوراسیک

فروردین 94

پایه پنجم

استخر

فروردین 94

کلاس های سوم

استخر

فروردین 94

کلاس های ششم

استخر

فروردین 94

کلاس های پنجم

استخر

اردیبهشت 94

کلاس های چهارم

استخر

اردیبهشت 94

کلیه پایه ها

فوتبال زمین چمن

اردیبهشت 94

کلاس های401-402-303

فوتبال زمین چمن

اردیبهشت 94

کلاس های301-302-403

فوتبال زمین چمن

اردیبهشت 94

کلاس های501-502-503

استخر

اردیبهشت 94

کلیه پایه ها

فوتبال زمین چمن

اردیبهشت 94

کلاس های601-602-603

شهرک ترافیک

اردیبهت 94

پایه اول

باغ پرندگان

اردیبهشت 94

پایه دوم

باغ پرندگان

اردیبهشت 94

پایه سوم

باغ پرندگان

اردیبهشت 94

پایه چهارم

برج میلاد(جشن تکلیف) اردیبهشت 94 پایه اول