در این قسمت تنها چند کلیپ آخر مدرسه را مشاهده می کنید، برای مشاهده تمام کلیپ ها روی مطلب های حاضر کلیک کنید.
همچنین در صورت تمایل علاوه بر مشاهده آنلاین هر کلیپ، می توانید آن را دانلود و ذخیره نمایید.
 

آخرین فیلم ها و کلیپ ها

 
کلیپ/سرود همگانی روز دانش آموز 13 آبان 95
http://ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/620067/131227737125061746%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%2013%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%20(6).JPG

کلیپ/ گزارش شبکه خبر از دبستان عمار
http://www.ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/450068/130934503802951463%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20(10).JPG

کلیپ/ مراسم روز دانش آموز
http://ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/420062/130912159494993553%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%2013%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%20(3).JPG

کلیپ/کارگاه قصه خوانی با حضور استاد ابراهیمی
http://ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/410063/130911467728751745%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20(8).JPG

کلیپ/ مراسم عزاداری هفتمین روز از شهادت امام حسین(ع)
http://ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/400062/130905370290117544%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20(13)%20(Copy).JPG

کلیپ/انتخابات شورای دانش آموزی
 
http://ammar10.ir/Repositary/Gallery/Album/400061/130904469961805337%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%20(6).JPG

کلیپ/نگاهی به فعالیت های دبستان عمار بن یاسر در سال تحصیلی 94-93
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.jpg

کلیپ/تدریس درس ژ (کلاس 1/3 خانم رحیمی)

کلیپ/ امروز با خاله پیرزن(کلاس 1/1 خانم گنجی)

کلیپ/تدریس درس ل (کلاس 1/1 خانم گنجی)

کلیپ/با خاله پیرزن(کلاس 1/3 خانم رحیمی)

کلیپ/تدریس درس ژ (کلاس 1/1 خانم گنجی)

کلیپ/جشنواره کیک پزی به مناسبت 22 بهمن
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%B2%DB%8C.JPG

کلیپ/بخشی از جشن دهه فجر(مسابقه)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1.JPG

کلیپ/تدریس درس ش (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4.jpg
 

نگاهی به فعالیت های دبستان عمار بن یاسر
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.jpg

کلیپ/تدریس درس و مثل ورزش (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%88.jpg

کلیپ/قصه خوانی و آموزش شکر خدا (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg

کلیپ/تدریس درس علوم - مزه ها و حیوانات (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7.jpg

کلیپ/تدریس درس قرآن - آموزش سلام کردن (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.jpg

کلیپ/تدریس درس علوم - فصل آب (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A2%D8%A81.jpg

کلیپ/تدریس درس فارسی (کلاس 1/1 خانم گنجی)
http://ammar10.ir/Repositary/RadEditor/SentMedia/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.jpg